FARALinkشنبه / ۵ خرداد / ۱۴۰۳ - 25 May, 2024
شنبه / ۵ خرداد / ۱۴۰۳ - 25 May, 2024
گریز از اندوه ممکن یا گریزناپذیر؟ | پایگاه خبری تحلیلی انصاف نیوز
 سایت انصاف / ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
گریز از اندوه ممکن یا گریزناپذیر؟ | پایگاه خبری تحلیلی انصاف نیوز
اندوه چیست؟ چه تفاوتی میان تجربه اندوه در خودمان و در دیگر انسان‌هاست؟ آیا اندوه امری ناگزیر است؟ آیا به واسطه آن می‌توانیم درون خودمان و دیگران
  در حال انتقال به متن خبر