FARALinkجمعه / ۴ خرداد / ۱۴۰۳ - 24 May, 2024
جمعه / ۴ خرداد / ۱۴۰۳ - 24 May, 2024
آغازی بر پایان هیبت پوشالی - دیپلماسی ایرانی
 سایت دیپلماسی ایرانی / ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
آغازی بر پایان هیبت پوشالی - دیپلماسی ایرانی
غفور کریمی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: بی‌شک ادامه تنش و گشایش آتش علیه منافع ایران در منطقه و همچنین سرزمین اصلی ایران،...
  در حال انتقال به متن خبر