FARALinkشنبه / ۲۶ خرداد / ۱۴۰۳ - 15 June, 2024
شنبه / ۲۶ خرداد / ۱۴۰۳ - 15 June, 2024
چرا سیاست‌های فرزندآوری شکست خواهد خورد؟
 سایت جهان صنعت نیوز / ۱۴۰۳/۰۳/۰۳
چرا سیاست‌های فرزندآوری شکست خواهد خورد؟
با کاهش چشمگیر زاد و ولد، بسیاری از سیاستمداران در فکر اجرای سیاست‌های تشویقی با صرف هزینه‌های هنگفت هستند تا زنان را به بچه دار شدن بیشتر ترغیب کند.
  در حال انتقال به متن خبر